ASCII Nedir? Ne işe yarar ve Nasıl kullanılır?

ASCII American Standard Code for Information Interchange, bilgi başkalaşımı için Amerikan Standart Kodu anlamında kullanılan bir kodlama sistemidir. ASCII, bilgisayarlar arasında metin dosyalarının paylaşılması ve işlenmesi için kullanılan bir standarttır.

ASCII, 128 değişik kişiliği kodlar ve her şahsiyetin bir belli rakamsal bedele sahip olduğunu tanımlar. Bu kodlar, harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve öbür simgeler için kullanılır. ASCII, tüm dünya ülkelerinde kullanılan bir standart olduğu için, değişik dillere ve değişik şahsiyet setlerine sahip olan bilgisayarlar arasında metin dosyalarının paylaşılması ve işlenmesi için kullanılabilir.

ASCII, bugün dahi aktüel olarak kullanılmakta ve birçok değişik uygulama ve sistem tarafından desteklenmektedir. Ancak, dünya çapındaki değişik dil ve şahsiyet setlerinin çoğalmasıyla beraber, ASCII’nin yerini daha geniş kapsamlı kodlama sistemleri almıştır.

ASCII Nedir?

ASCII kodu, bilgisayarlara girilen kişiliklerin, harflerin ve sayıların bilgisayarlar tarafından kavranabileceği kod karşılıkları olarak belirlenebilir. Bir başka deyişle, bilgisayarların girilen harf, şahsiyet ve sayıları kendi hafızalarında gizleyebilmeleri için lüzumlu olan bilgisayar dilindeki kodlama sistemidir.

Açılımı, “American Standard Code for Information Interchange”dir. Türkçe’de “Bilgi Başkalaşımı İçin Amerikan Standart Kodu” anlamına kazanç. ASCII kodlama sistemi, ilk kere telgrafın aktüel olarak kullanıldığı zamanlarda ticari amaçla kullanılmıştır. İşe verimliliği keşfedildikten sonra, metamorfoz ve gelişime uğrayarak günümüze kadar aktüel kullanım gücüne gözetmiştir.

Bu kodlama dili 1963 senesinde, ANSI tarafından kurulmuştur.

Yazılımcılar için oldukça ehemmiyetli olan şahsiyet kodlama, işinde iyi olmak isteyen yazılımcıların tamamının öğrenmesi gereken bir mevzudur. Yazılım dillerinin neredeyse tamamında, encode metodları bulunur. Bilgisayarlardaki dosya okuma harekâtlarının tamamı encoding parametreleri temelli çalışmaktadır. Metinler ile alakalı harekât yapılmak istendiğinde encoding mevzusu yazılımcıların karşısına çıkmaktadır. Özellikle, her dilde olmayan değişik şahsiyetler içeren bir metnin yazılım dili ile okunmak istenmesi, encoding operasyonunu lüzumlu kılan gidişatlardan biridir. Misal vermek gerekirse Türkçe şahsiyetler barındıran bir yazı metnini, yazılım diline çevirmek için encoding harekâtının yapılması koşuldur. Aksi takdirde yabancı şahsiyetler tanımayacağı için, metnin içerisinde tanımı yapılamayan şahsiyetler olarak var olacaklardır ve metnin tamlığını bozacaklardır. Metin bütün anlamı ile anlaşılmamış olacaktır ve bu da galibiyetsizliğe yol açar. Bu stil meseleleri aşabilmek için encoding harekâtının sıhhatli bir biçimde bitirilmesi gerekir.

ASCII Ne İşe Yarıyor?

ASCII şahsiyet kodlaması, rakamsal kodların kullanılarak kişilikleri temsil edebilmesine imkân sağlayan bir kodlamadır. Büyük ve küçük harfler, Latin abecesi, rakamlar ve noktalama işaretlerinin içinde barındıran bu şahsiyet kodlaması, dünyanın her yerinde kullanılır haldedir.

Şahsiyet Kodlama Character Encoding

Yazılımla ilgilenen insanların tamamının bilmesi gereken bir mevzu olan şahsiyet kodlama, İngilizce ismi ile encoding, metodlar desteği ile yapılan bir harekâttır.

Şahsiyet dizilerinde encode adlı bir metod vardır. Bunun yanında her dosyanın da bir encoding parametresi bulunur. Metin tertip etme ayarlarında da sıklıkla karşımıza çıkan encoding, özellikle Türkçe kişiliklerin düzgün görülebilmesi ismine ayrıntılı bir biçimde ele alınmalı ve kusursuz bir biçimde bitirilmelidir. Bunun için ise tertip edilmek istenen metnin encoding ayarlarının düzgün bir biçimde yapılması gerekir.

ASCII Tablosu

Şahsiyetler elektrik sinyallerinin kodlanması sonucunda oluşurlar ve elektrik sinyalleri 0 ve 1 rakamları ile eşleşen rakamlar üreterek bu rakamların harflerle eşleşmesini sağlar.

Elektrik sinyallerinin 0 ve 1 olarak idrak edilebilmesi için, hangi rakamların hangisinin yerleri ile örtüştüğü hakkında bilgisayarların bir karara varması gerekir.

Devre üzerinde elektriğin olmaması vaziyeti ve olması vaziyeti 0 ve 1 rakamları ile eşleştirilirse, ortaya çok da optimal olmayan sonuçlar çıkacaktır. Çünkü şahsiyetler çok daha karışık ve güçtürler. Dünya üzerinde kullanılan onlarca dil vardır ve her dil kendi içerisinde özel şahsiyetler barındırır. Türkçe’deki ğ, ş, ü ve ç gibi harflerin, İngilizce karşılıklarının olmaması bu gidişata misal olarak verilebilir. Rusça, Arapça, Çince ve Japonca dillerinde de özel şahsiyetler bulunmaktadır ve bu kişiliklerin Latin abecesinde bir karşılıkları yoktur. Her abece, değişik şahsiyetler anlamına kazanç ve bu kişiliklerin bilgisayarlar tarafından idrak edilebilmesi için bir kodlama temelini oturtulması gerekmektedir.

Bu şahsiyet değişikliklerinin yaratabileceği keşmekeşi önlemek emeliyle, Bob Bemer ve takımı, kişiliklere karşılık gelebilecek temsil rakamları mevzusunda tam dünyada geçerli olabilecek standart bir tablo oluşturdular. Bu tabloya ASCII tablosu ismi verildi. Türkçe’ye, bilgi alışverişi için standart Amerikan kodu olarak çevrilmesi de zati tablonun emelini anlatıyor.

ASCII tablosu, şahsiyetler ve rakamların birbirleriyle eşleştiği kolay bir tablodur. Başlangıçta yalnızca İngilizce şahsiyetler içeren bu tablo, zaman içerisinde değişik dilleri kullanan insanlar tarafından da kullanmaya başladığı için, büyüdü ve esnedi. Günümüzdeki hali ile dünya üzerinde kullanılan dillerin neredeyse tamamına uygun bir tablo haline geldi.

ASCII Şahsiyet Kodları Nedir?

ASCII kodları her bir şahsiyet ya da sembolün bir sayı tarafından temsil edilmesi mantığına sabreder. Misal vermek gerekirse, bir metin yazarken kullandığımız harflerin her biri Decimal 10 tabanlı, Hexadecimal 16 tabanlı, Binary 2 tabanlı rakamlarda bir karşı daha sahiptir ve bu karşılığını hesaplanıp bilgisayarlar tarafından açıklanabilmesi ASCII kodları sayesinde olur.

Enter ASCII Nedir?

ENTER ANAHTARI ASCII Kodu Ondalık olarak 10 veya Onaltılık olarak 0x0A’dır.

ASCII Nasıl Çalışır?

Bilgisayarlar arasında bilgi aktarımı yaparken tehlikesiz bir yol izlemek ismine zaferli bir biçimde kullanılabilen ASCII kodları, uzun senelerden beri değişik bilgisayarlar arasındaki temel bağlantıyı sağlayan araç olarak günümüze kadar gelmiştir. ASCII standartlarının eksik olarak görülebileceği nokta ise 7 bitlik olması ve boşta kalan 8. bitin dünya üzerindeki tam dillerdeki değişik kişiliklerin temsil etmeye yetmemesidir.

7 bit ile gösterilebilecek en büyük sayı 127 iken; ASCII ile gösterilebilecek en büyük sayı 8. bit de kullanıldığı için 255’tir. Başka Bir Deyişle, ASCII ile gösterilebilecek rakamlar 0 ila 255 arasındadır denilebilir.

ASCII Kod Listesi 

ALT+033 Karakteri ==> ( ! )

ALT+034 Karakteri ==> ( ” )

ALT+035 Karakteri ==> ( # )

ALT+036 Karakteri ==> ( $ )

ALT+037 Karakteri ==> ( % )

ALT+038 Karakteri ==> ( & )

ALT+039 Karakteri ==> ( ‘ )

ALT+040 Karakteri ==> ( ( )

ALT+041 Karakteri ==> ( ) )

ALT+042 Karakteri ==> ( * )

ALT+043 Karakteri ==> ( + )

ALT+044 Karakteri ==> ( , )

ALT+045 Karakteri ==> ( – )

ALT+046 Karakteri ==> ( . )

ALT+047 Karakteri ==> ( / )

ALT+048 Karakteri ==> ( 0 )

ALT+049 Karakteri ==> ( 1 )

ALT+050 Karakteri ==> ( 2 )

ALT+051 Karakteri ==> ( 3 )

ALT+052 Karakteri ==> ( 4 )

ALT+053 Karakteri ==> ( 5 )

ALT+054 Karakteri ==> ( 6 )

ALT+055 Karakteri ==> ( 7 )

ALT+056 Karakteri ==> ( 8 )

ALT+057 Karakteri ==> ( 9 )

ALT+058 Karakteri ==> ( : )

ALT+059 Karakteri ==> ( ; )

ALT+060 Karakteri ==> ( < )

ALT+061 Karakteri ==> ( = )

ALT+062 Karakteri ==> ( > )

ALT+063 Karakteri ==> ( ? )

ALT+064 Karakteri ==> ( @ )

ALT+065 Karakteri ==> ( A )

ALT+066 Karakteri ==> ( B )

ALT+067 Karakteri ==> ( C )

ALT+068 Karakteri ==> ( D )

ALT+069 Karakteri ==> ( E )

ALT+070 Karakteri ==> ( F )

ALT+071 Karakteri ==> ( G )

ALT+072 Karakteri ==> ( H )

ALT+073 Karakteri ==> ( I )

ALT+074 Karakteri ==> ( J )

ALT+075 Karakteri ==> ( K )

ALT+076 Karakteri ==> ( L )

ALT+077 Karakteri ==> ( M )

ALT+078 Karakteri ==> ( N )

ALT+079 Karakteri ==> ( O )

ALT+080 Karakteri ==> ( P )

ALT+081 Karakteri ==> ( Q )

ALT+082 Karakteri ==> ( R )

ALT+083 Karakteri ==> ( S )

ALT+084 Karakteri ==> ( T )

ALT+085 Karakteri ==> ( U )

ALT+086 Karakteri ==> ( V )

ALT+087 Karakteri ==> ( W )

ALT+088 Karakteri ==> ( X )

ALT+089 Karakteri ==> ( Y )

ALT+090 Karakteri ==> ( Z )

ALT+091 Karakteri ==> ( [ )

ALT+092 Karakteri ==> ( \ )

ALT+093 Karakteri ==> ( ] )

ALT+094 Karakteri ==> ( ^ )

ALT+095 Karakteri ==> ( _ )

ALT+096 Karakteri ==> ( ` )

ALT+097 Karakteri ==> ( a )

ALT+098 Karakteri ==> ( b )

ALT+099 Karakteri ==> ( c )

ALT+0100 Karakteri ==> ( d )

ALT+0101 Karakteri ==> ( e )

ALT+0102 Karakteri ==> ( f )

ALT+0103 Karakteri ==> ( g )

ALT+0104 Karakteri ==> ( h )

ALT+0105 Karakteri ==> ( i )

ALT+0106 Karakteri ==> ( j )

ALT+0107 Karakteri ==> ( k )

ALT+0108 Karakteri ==> ( l )

ALT+0109 Karakteri ==> ( m )

ALT+0110 Karakteri ==> ( n )

ALT+0111 Karakteri ==> ( o )

ALT+0112 Karakteri ==> ( p )

ALT+0113 Karakteri ==> ( q )

ALT+0114 Karakteri ==> ( r )

ALT+0115 Karakteri ==> ( s )

ALT+0116 Karakteri ==> ( t )

ALT+0117 Karakteri ==> ( u )

ALT+0118 Karakteri ==> ( v )

ALT+0119 Karakteri ==> ( w )

ALT+0120 Karakteri ==> ( x )

ALT+0121 Karakteri ==> ( y )

ALT+0122 Karakteri ==> ( z )

ALT+0123 Karakteri ==> ( { )

ALT+0124 Karakteri ==> ( | )

ALT+0125 Karakteri ==> ( } )

ALT+0126 Karakteri ==> ( ~ )

ALT+0127 Karakteri ==> (  )

ALT+0128 Karakteri ==> ( € )

ALT+0129 Karakteri ==> (  )

ALT+0130 Karakteri ==> ( ‚ )

ALT+0131 Karakteri ==> ( ƒ )

ALT+0132 Karakteri ==> ( „ )

ALT+0133 Karakteri ==> ( … )

ALT+0134 Karakteri ==> ( † )

ALT+0135 Karakteri ==> ( ‡ )

ALT+0136 Karakteri ==> ( ˆ )

ALT+0137 Karakteri ==> ( ‰ )

ALT+0138 Karakteri ==> ( Š )

ALT+0139 Karakteri ==> ( ‹ )

ALT+0140 Karakteri ==> ( Π)

ALT+0141 Karakteri ==> (  )

ALT+0142 Karakteri ==> ( Ž )

ALT+0143 Karakteri ==> (  )

ALT+0144 Karakteri ==> (  )

ALT+0145 Karakteri ==> ( ‘ )

ALT+0146 Karakteri ==> ( ‘ )

ALT+0147 Karakteri ==> ( “ )

ALT+0148 Karakteri ==> ( ” )

ALT+0149 Karakteri ==> ( • )

ALT+0150 Karakteri ==> ( – )

ALT+0151 Karakteri ==> ( — )

ALT+0152 Karakteri ==> ( ˜ )

ALT+0153 Karakteri ==> ( ™ )

ALT+0154 Karakteri ==> ( š )

ALT+0155 Karakteri ==> ( › )

ALT+0156 Karakteri ==> ( œ )

ALT+0157 Karakteri ==> (  )

ALT+0158 Karakteri ==> ( ž )

ALT+0159 Karakteri ==> ( Ÿ )

ALT+0160 Karakteri ==> ( )

ALT+0161 Karakteri ==> ( ¡ )

ALT+0162 Karakteri ==> ( ¢ )

ALT+0163 Karakteri ==> ( £ )

ALT+0164 Karakteri ==> ( ¤ )

ALT+0165 Karakteri ==> ( ¥ )

ALT+0166 Karakteri ==> ( ¦ )

ALT+0167 Karakteri ==> ( § )

ALT+0168 Karakteri ==> ( ¨ )

ALT+0169 Karakteri ==> ( © )

ALT+0170 Karakteri ==> ( ª )

ALT+0171 Karakteri ==> ( « )

ALT+0172 Karakteri ==> ( ¬ )

ALT+0173 Karakteri ==> ( ­ )

ALT+0174 Karakteri ==> ( ® )

ALT+0175 Karakteri ==> ( ¯ )

ALT+0176 Karakteri ==> ( ° )

ALT+0177 Karakteri ==> ( ± )

ALT+0178 Karakteri ==> ( ² )

ALT+0179 Karakteri ==> ( ³ )

ALT+0180 Karakteri ==> ( ´ )

ALT+0181 Karakteri ==> ( µ )

ALT+0182 Karakteri ==> ( ¶ )

ALT+0183 Karakteri ==> ( · )

ALT+0184 Karakteri ==> ( ¸ )

ALT+0185 Karakteri ==> ( ¹ )

ALT+0186 Karakteri ==> ( º )

ALT+0187 Karakteri ==> ( » )

ALT+0188 Karakteri ==> ( ¼ )

ALT+0189 Karakteri ==> ( ½ )

ALT+0190 Karakteri ==> ( ¾ )

ALT+0191 Karakteri ==> ( ¿ )

ALT+0192 Karakteri ==> ( À )

ALT+0193 Karakteri ==> ( Á )

ALT+0194 Karakteri ==> ( Â )

ALT+0195 Karakteri ==> ( Ã )

ALT+0196 Karakteri ==> ( Ä )

ALT+0197 Karakteri ==> ( Å )

ALT+0198 Karakteri ==> ( Æ )

ALT+0199 Karakteri ==> ( Ç )

ALT+0200 Karakteri ==> ( È )

ALT+0201 Karakteri ==> ( É )

ALT+0202 Karakteri ==> ( Ê )

ALT+0203 Karakteri ==> ( Ë )

ALT+0204 Karakteri ==> ( Ì )

ALT+0205 Karakteri ==> ( Í )

ALT+0206 Karakteri ==> ( Î )

ALT+0207 Karakteri ==> ( Ï )

ALT+0208 Karakteri ==> ( Ğ )

ALT+0209 Karakteri ==> ( Ñ )

ALT+0210 Karakteri ==> ( Ò )

ALT+0211 Karakteri ==> ( Ó )

ALT+0212 Karakteri ==> ( Ô )

ALT+0213 Karakteri ==> ( Õ )

ALT+0214 Karakteri ==> ( Ö )

ALT+0215 Karakteri ==> ( × )

ALT+0216 Karakteri ==> ( Ø )

ALT+0217 Karakteri ==> ( Ù )

ALT+0218 Karakteri ==> ( Ú )

ALT+0219 Karakteri ==> ( Û )

ALT+0220 Karakteri ==> ( Ü )

ALT+0221 Karakteri ==> ( İ )

ALT+0222 Karakteri ==> ( Ş )

ALT+0223 Karakteri ==> ( ß )

ALT+0224 Karakteri ==> ( à )

ALT+0225 Karakteri ==> ( á )

ALT+0226 Karakteri ==> ( â )

ALT+0227 Karakteri ==> ( ã )

ALT+0228 Karakteri ==> ( ä )

ALT+0229 Karakteri ==> ( å )

ALT+0230 Karakteri ==> ( æ )

ALT+0231 Karakteri ==> ( ç )

ALT+0232 Karakteri ==> ( è )

ALT+0233 Karakteri ==> ( é )

ALT+0234 Karakteri ==> ( ê )

ALT+0235 Karakteri ==> ( ë )

ALT+0236 Karakteri ==> ( ì )

ALT+0237 Karakteri ==> ( í )

ALT+0238 Karakteri ==> ( î )

ALT+0239 Karakteri ==> ( ï )

ALT+0240 Karakteri ==> ( ğ )

ALT+0241 Karakteri ==> ( ñ )

ALT+0242 Karakteri ==> ( ò )

ALT+0243 Karakteri ==> ( ó )

ALT+0244 Karakteri ==> ( ô )

ALT+0245 Karakteri ==> ( õ )

ALT+0246 Karakteri ==> ( ö )

ALT+0247 Karakteri ==> ( ÷ )

ALT+0248 Karakteri ==> ( ø )

ALT+0249 Karakteri ==> ( ù )

ALT+0250 Karakteri ==> ( ú )

ALT+0251 Karakteri ==> ( û )

ALT+0252 Karakteri ==> ( ü )

ALT+0253 Karakteri ==> ( ı )

ALT+0254 Karakteri ==> ( ş )

ALT+0255 Karakteri ==> ( ÿ )

ASCII Kodları Nasıl Kullanılır?

ASCII Karakteri ekleyebilmek için, karakter kodu yazılırken ALT tuşuna basılı tutulması gerekir. Sayılar girilirken klavye değil, sayısal tuş takımı kullanılmalıdır.

ASCII Kod Örnekleri

Bilgisayar ASCII Kodları

Günümüzde bilgisayar üreticileri, ASCII  kodlarını kullanmayı kabul etmişlerdir. 8 bitlik bir kod olan ASCII kodları, her karakter temsili için 8 bit kullanarak yani 1 bayt kullanarak çalışırlar. Modern dünyadaki son teknoloji bilgisayarların tamamı bu kodlara uygun olarak üretilmektedirler.

ASCII Kodu Karaktere Çevirme

ASCII kodunu karaktere çevirmek için ilk yapılması gereken şey, karakteri ASCII değerine çevirmektir. Bir sayıya karşılık gelen karakteri, o sayıya dönüştürme işlemi numToChar işlevi ile yapılır. Bu işlevde ilk ifade sayıyı karaktere çevirirken; ikinci ifade karakteri ASCII değerine dönüştürür.

ASCII Kontrol Karakterleri (0-31)

ASCII tablosunda bulunan ilk 32 karakterkontrol karakterleri olarak adlandırılırlar. Bu kontrol karakterleri, yazdırılamayan kontrol kodları ve yazıcılar gibi çevre birimlerini kontrol edebilmek amacı ile kullanılırlar.

ASCII Basılabilir Karakterler (32-127)

ASCII tablosundaki 32 karakter ile 127 karakter arasında kalan karakterler, basılabilir karakterler olarak adlandırılırlar. Bu karakterler; harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve çeşitli sembolleri bünyesinde bulundururlar ve klavye üzerinden erişilebilen karakterler olarak atanmışlardır.

Genişletilmiş ASCII Kodları (128-255)

ASCII tablosundaki 128 karakter ile 255 karakterler arasında kalan karakterler, genişletilmiş ASCII kodları olarak bilinirler. Genişletilmiş ASCII kodlarının tablosunun standart bir versiyonu yoktur. Ülkelerin kullandığı farklı dillerdeki, farklı özel karakterlere göre düzenlenen bu tablolar, genişletilirken baz alınan karakter kümesine göre incelenmelidir.