Bazı İnsanların Seks Sırasında Neden Öldüğü Açıklandı

Bilim dünyası, bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok araştırmayla seksin psikolojik, duygusal ve fizikî sıhhate yararlı olduğunu ortaya koymuştu. Ancak seks her ne kadar yararlı da olsa, epey ender bir biçimde birtakım beşerler seks sırasında ya da sonrasında hayatlarını kaybedebiliyorlar. Ani vefat olarak nitelendirilen ölümlerin yalnızca %0,6’sı seks sonrası ya da sonrası gerçekleştirilirken, bunun gerisinde pek çok neden bulunuyor.

Seks sırasında ya da sonrasında mevtin görüldüğü pek çok olayda şahısların, aktivite sırasında fizikî zorlanma yahut ilaçlar ya da uyuşturucu hususlar nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirtiliyor. Seks sırasında ani kalp vefatı riskiyse insan yaşıyla birebir oranda artıyor. Daha evvel yapılan ve 32 bin olayın incelendiği bir araştırma, seks sırasında yaşanan ani ölümlerin çoğunlukla ortalama 59 yaşındaki erkeklerde meydana geldiğini göstermişti. Ancak yeni bir araştırma, bu hususta yeni bir bilgi sundu.

50 yaşın altındaki bireyler kalp krizinden değil, farklı nedenlerden hayatını kaybediyor:

Londra Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, seks sırasında yaşanan kalp kaynaklı ani ölümlerin sadece orta yaşlı bireylerde görülmediğini ortaya koydu. 6.847 ani kalp vefatının incelendiği araştırmada olayların 17’sinin seks sırasında ya da seks sonrasındaki 1 saat içinde ani kardiyak vefat yaşadığını gösterdi. Ayrıyeten bu hadiselerin yaş ortalaması 38, %35’i de bayandı.

Öte yandan bu olayların mevt nedenleri, orta yaşlı bireylerde görüldüğü üzere genellikle kalp krizi kaynaklı değildi. Bilakis, olayların yarısında kalbin yapısal olarak olağan olduğu görülüyordu. Bu şahıslarının mevt nedenlerinin ani aritmik vefat sendromu ya da SADS olarak isimlendirilen ani olağandışı kalp ritmi olduğu tespit edildi. Hadiselerin %12’sinin vefat nedeni ‘aort diseksiyonu’ olarak açıklanırken, geriye kalan hadiseler kardiyomiyopati gibi yapısal anomalilerden kaynaklıydı.

Yeni çalışma, 50 yaşın altındaki bireylerde ani kardiyak mevtin temel olarak ani aritmik mevt sendromu yahut kardiyomiyopatilerden kaynaklandığını ortaya koydu. Öte yandan çalışmalardaki mevt oranı, mevcut kalp rahatsızlığı olan bireylerde bile bu durumun görülmesi riskinin çok düşük olduğunu gösterdi.