Bakara Suresi Dinle (geçimsizliğe ve şifa için birebir dua)

Bakara Suresi Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif, lâm, mim. 2.Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne). 3.Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne). 4.Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne). 5.Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne). 6.İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn(yu’minûne). 7.Hatemallâhu …

Devamını oku