.htaccess Gizli 301 Yönlendirme Kodu (%100 Gerçek Yöntem)

.htaccess ile 301 yönlendirme kodu hemen hemen herkes tarafından bilinir fakat; Adres değiştirmeden ( yani X siteden Y siteye yönlendirme gerçekleştirdiğinizde kullanıcılar X site’den çıkmaz FAKAT; Google botları Y siteyi baz alacaktır ) Kodunu çoğu kişi bilmemektedir. Sizle aşağıda paylaştığımız kodu güle güle kullanın (:

.htaccess Gizli 301 Yönlendirme Kodu

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Googlebot
ReWriteRule ^(.*)$ https://www.yonlenecekadres.com/ [R=301,L]