Software Nedir? Software Kaç Çeşit?

Software Yazılım, bilgisayar ve bilgisayar anlamlı öteki elektronik cihazların birbiri arasında hakikatleşen haberleşmelerin geçimini sağlamaktan mükellef olan ya da bu haberleşmeyi geliştirmeye dayanakçı olan makine komutlarıdır. Bilgisayar ve benzeri makineler içerisinde yazılımlar teçhizatların bütün olarak doğru biçimde işlevini yerine getirmesine dayanakçı olurlar. Yazılım olmadan tek başına ekipman hiçbir anlam ifade edemeyeceği gibi ekipman olmadan da yeniden yazılım kendi başına bir anlam ifade edemeyebilir.

Yazılımların tümü belli başlı standart haline gelmiş olan yazılım dilleriyle alana getirilmektedir. Tamamı İngilizce dilinde olan bu yazılım dillerine misal olarak Pascal, C++ ve Java gibi misalleri verebilmemiz olasıdır.

Software Çeşitleri

Bilgisayarımızın içerisinde görmüş olduğumuz hemen her türlü şey hakikatinde bir program başka bir deyişle yazılımdır. Buna ilk olarak misali işletim sitemleri olarak verebiliriz.

a İşletim sistemi yazılımları

Bilgisayarın açıldığı andan kapandığı ana kadar bilgisayarın teçhizatlarının doğru biçimde çalışmasına dayanakçı olan bilgisayarın ana yazılımıdır. İşletim sistemleri ana ve yan belleklerin tümünün en bereketli biçimde kullanılmasına dayanakçı olur ve bilgisayarınız kapanana kadar size eşlik eder.

b Uygulama Yazılımları

Uygulama yazılımları belli bir mevzuda alana çıkan problemi ortadan kaldırma emeliyle alana getirilen yazılımlardır. Misalin Microsoft’un Office mahsulü de bir Uygulama yazılımıdır. Office’in temel emeli bizlerin hesaplama ve yazı, sunum gibi gereksinimlerimizi ortadan kaldırmaya dayanakçı olmasıdır.

c Programlama/Yazılım Dilleri

Tüm bunların haricinde bir de yazılım dilleri programları vardır. Bu diller bilgisayarın komutlarıyla uyuşur ve meselemizi ortadan kaldırmaya dayanakçı olan yazılımları alana getirmemize dayanakçı olurlar.