İlk Gerçek (örnek) Prototip Nedir?

İlk misal Prototip, bir kavramı ya da bir süreci test atmak emeli taşır. Bu emel istikametinde, bir ürünşan ilk / erken misaline, modeline ya da versiyonuna sınıyor. Prototipler, bir ürünşan finale erişmiş halinden çok, alakalı ürünşan finale muhtemel olan en yakın halidir. Bu ilk misaller ile amaçlanan ürünşan akışının düzgün ve meblağlı olup olmadığını kavramak, bu noktada ürünü teste tabi yakalamaktır. Söz mevzusu ürünşan alt yukarıya ilk halini anlatan, ifade eden prototip, daha sonra bu ilk misalden yola çıkılarak ürünşan geliştirilmesini sağlıyor. Popüler bir misal vermek gerekirse, bir araba üreticisini ele alabiliriz. Üretici işletme, imalat sürecinde otomobilin ana hatlarını ortaya koyan bir prototip çıkarmalıdır. Daha sonra bu ilk misal, alanın uzmanlarına sunulur ve onlardan fikir alınır. Bir prototip oluşturmanın ise birkaç yolu var. Bunlardan biri misalin kağıt üstünde sabit çizim ve bir değişiği de dijital etrafta devingen biçimde oluşturmak.

Bugünün sanayileşme ve teknolojisi dolayısıyla ürünlerin seri yapımlar biçiminde üretim edilmesi de prototip kavramının ayrıca ehemmiyet kazanmasına vesile oluyor. Bir ürünü üretim etmek için onun ilk misalini ortaya koyup, ürünşan seri imale hazır olup olmadığını test faktörüz gerekiyor. Bu açıdan prototipler reelinde işletmelere zamandan ve paradan da kazandırıyor. Bir üretici işletme, üretim etmeyi tasarladığı ürünşan ilk misalini planlayıp onu alanın uzmanlarına sorduğunda negatif geri bildirimler alabilir. Hal böyleyken beklenen tepkilerin alınmadığı bir prototip, yok yere seri imale geçmenizi de önleyebilir. Dijital platformlar üzerinden de prototipleri kavramak gerekirse, ilk misaller tasarım odaklı düşünmenin ehemmiyetli parçalarından biri. Tasarım odaklı düşünme, kullanıcıları kavramayı, meseleleri yine belirlemeyi, yenilikçi çözümler yaratmayı ifade ediyor. Bu açıdan, tasarım odaklı düşünme ile hazırlanan bir web sitesi, satışa sunulan bir ürün de prototipleme ile teste sokulabilir. Böylece kullanılabilirlik, anlaşılabilirlik, ulaşılabilirlik gibi ehemmiyetli mevzularda ne kadar yol katedildiğini de kavramak daha kolay hale geliyor.