Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) Nedir?

Elektronik Ticaret Kanunu ETK, dijital civarda B2C İşletmeden Harcayıcıya, B2B İşletmeden İşletmeye ve C2C Harcayıcıdan Harcayıcıya bağlamda ticaret yapan tüm asıl ve tüzel şahısların çıkarını gözetmek emeliyle zorunlu olan legal tertip etmeler tamıdır. Kısacası bu kanunun emeli elektronik ticarete ait tüm temelleri ve usulleri tertip etmek olarak açıklanabilir. Kanun metni içinde elektronik bağlantı vasıtalarıyla yapılan sözleşmelere, tarafların bilgi verme mükellefliklerine, hizmet sağlayıcılara ve vasıtayı hizmet sağlayıcılara ait bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu tertip etmelere karşı gelen tavırlara müteveccih yaptırım uygulamaları da kanun kapsamında bulunur. Bu kanunla, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin elektronik civarda reelleşen ticari her türlü faaliyetin, belirli kurarlar çerçevesinde işlemesi amaçlanmaktadır. 6563 rakamlı bu kanunla, daha evvel çıkarılan “Mesafeli Sözleşmelere Dair İdaremelik” dışında, ilk kere “Elektronik Ticaret” tanımının yapıldığı görülür. Bu tanımla, alan ismi ve e-posta adresi dışında, ticari irtibatın hasılat sağlamaya müteveccih olduğu belirtilmektedir. Kanunda bahsi geçen hizmet sağlayıcılar ticaret yapan asıl ve tüzel şahıslar, vasıtayı hizmet sağlayıcılar ise bu şahısların e-ticaret yapabilmesine civar yaratan asıl ve tüzel şahıslar olarak belirlenir.

Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında, dijital civarda verilen siparişlerde alıcının satın alacağı hizmet veya ürün kıymetinin ve sözleşme koşullarının sarih şekilde belirtilmesi gerektiği yazılıdır. Sipariş oluşturulduktan hemen sonra hizmet sağlayıcı, alıcıya siparişinin alındığı bilgisini elektronik bağlantı vasıtalarıyla gecikmeden belirtmek gidişatındadır. Ayrıca siparişin oluşturulması ve alındığının teyidi, her iki tarafın da söz mevzusu beyana ulaşımı olasıyken geçerli sayılır. Elektronik Ticaret Kanunu aynı zamanda taraflara bilgi verme mesullüğüyle alakalı maddelere de yer verir. Buna göre hizmet sağlayıcılar taraflarla sözleşme yapmadan evvel; o sözleşmenin teknik adımlarını, uygulanacak saklılık kaidelerini, varsa seçenek anlaşmazlık çözümlerini, akdikeninin basitlikle ulaşabileceği şekilde kendisiyle alakalı tanıtıcı bilgileri, bilgi girişinde oluşabilecek olası kusurları ve onların nasıl düzenleneceği bilgisini alakalı taraflara net şekilde belirtmekle mükelleftir. Son olarak hizmet sağlayıcılar, müşterilere elektronik posta yollamadan evvel onların sarih rızasını almak gidişatındadır. Ancak ve ancak bu biçimde alıcıyla, satın aldığı ürünle veya hizmetle alakalı bağlantıya geçilebilir.