Plastik Hamilelerin Kan Basıncının Yükselmesine Neden Oluyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Columbia Üniversitesi önderliğinde yürütülen yeni bir araştırmada gebelerin plastik eserlere maruz kalmasıyla kan basıncının yükselmesi ortasındaki bağ incelendi. 892 gebe bayanın iştirakiyle gerçekleştirilen çalışmada elde edilen bulgular ışığında; konut eşyalarından oyuncak ve daha pek çok alanda yaygın olarak kullanılan plastiklerde bulunan ‘fitalat’ isimli kimyasal kümesinin gebeler üzerindeki olumsuz tesirlerine dikkat çekildi.

Environmental Health Perspectives isimli hakemli bilimsel mecmuada yayımlanan makaleye nazaran yutma, soluma ya da cilt emilimi yoluyla meydana gelebilen fitalat maruziyeti; hormonların düzenlenmesinde faal rol oynayan endokrin sistemi ve de tiroid işlevleri için tehlike arz ediyor. Araştırmada hamilelik mühletince ve doğum sonrasında annede görülen kan basıncı değişimlerinin arkasında da bu kimyasal kümesinin olduğu kaydediliyor. Bundan öncesinde ise doğum öncesi fitalat bileşenlerine maruz kalmak, bedenin çok yaplanması ile ilişkilendirilmişti.

Fitalat maruziyetinin, anne için ömür uzunluğu süren sonuçları olabilir

892 iştirakçiden alınan idrar örneklerinde 9 adet fitalat bileşiğinin saptandığı araştırmada; bu bileşenlere ağır bir formda maruz kalmak gebeliğin son evrelerinde ve sonrasında kan basıncını önemli bir biçimde artırdığı üzere, kan basıncının doğumdan sonra 6 yıl kadar yüksek seyretmesine de neden olabileceği tespit edildi.

Çalışmanın başyazarlığını yapan isim olan Haotian Wu, hamilelik esnasında fitalatlara maruz kalmanın yaşam boyu süren tehlikeli sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Öteki bir yandan araştırma takımı, idrarda saptanan fitalat biyobelirteçleri ve yüksek kan basınca ortasındaki bu ilişkinin akabinde ne üzere bir biyolojik düzenek olduğunu şimdilik belirleyemedi. Araştırma takımı, bu düzeneğin anlaşılması için daha ayrıntılı araştırmalara gereksinim olduğunu belirtti.

Makalenin ortak müelliflerinden Andrea Deierlein ise bilhassa de hamileliği takip eden yıllarda, fitalat maruziyeti ve anne sıhhatinin incelendiği araştırmaların yetersizliğine dikkat çekerek, “Bulgularımızın gebeliğin birinci evrelerinde kan basıncında ve öbür risk faktörlerinde meydana gelebilecek muhtemel değişikliklerle yahut uzun vadeli sonuçlarla ilgili yeni araştırmaları teşvik etmesini umuyoruz.” sözlerini kullandı. Bir öteki ortak müellif olan Joseph M. Braun ise, “İnsanları bu kimyasallardan korumak için makul düzenlemelere muhtaçlığımız var, “ diyerek, gebelere bahisle ilgili danışmanlık verilmesi teklifinde bulundu.