YouTuberları da Kapsayan Vergi Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Aralarında YouTuberlarında da olduğu büyük bir kitleyi kapsayan, ‘internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikleri paylaşan toplumsal içerik üreticisi gerçek kişiler’ ve taşınabilir uygulama geliştiricileri için uzunca müddettir beklenen vergi düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Gelir Vergisi Genel Tebliği’ ile birlikte bahsi geçen kşilerin faaliyetlerinden elde ettikleri karlar, gelir vergisinden belli bir düzeye kadar istisna olacaklar. Bugün itibariyle yürürlüğe giren bildiriye nazaran aşikâr fiyata kadar olan yararlarda yalnızca bankalar tarafından stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek ve beyanname verilmeyecek.

Yılda 880 bin TL’yi aşmayan gelir elde edenlere sırf stopaj uygulanacak:

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat meblağı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle %15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacaklar. Banka hesabına yatan para fiyatı (stopaj öncesi) 2022 yılı için 880 bin TL’yi aşmadığı sürece tek kesinti stopaj olacak ve gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

2022 yılı içinde elde ettiği karın 880 bin TL’yi aşması durumundaysa mükellef, yıllık gelir vergisi beyannamesiyle yararını beyan etmekle yükümlü olacak. Bunun dışında gelir fiyatına bakmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma ve evrak düzenleme zaruriliği ortadan kalkıyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan bildirinin unsurlarını okumak için bu ilişkiye tıklayabilirsiniz.