AI Nedir? Dünden Bugüne Yapay Zekanın Gelişimi

Bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Biz kimiz? İnsan beyni hakikaten yenilmez midir? Herkes bu tip soruları kesinlikle hayatın bir noktasında kendine sormuştur. Matrix sinemasını izlemiş ya da en azından duymuşsunuzdur. Artık bir Matrix içinde yaşadığınızı hayal edin, tamamen kodlardan oluşan bir dünya içinde yaşadığınızın farkına varır mıydınız?

Cevap kolay, varmazdınız. Olağan gerçek dünyada uyandırılmadığınız sürece. Pekala Matrix’te gördüğümüz yapay zeka günümüzde ne boyutta? Hayatımızı ele geçirip bizi işlerimizden edecek mi yoksa bize işlerimizde yardımcı olup kendimize daha fazla vakit ayırmamızı mı sağlayacak? En kolay haliyle yapay zeka (Artificial intelligence) nedir, nasıl gelişmiştir ve gelecekte bizi neler bekliyor, gelin biraz konuşalım.

AI (Artifical Intelligence) nedir?

AI yani “Artificial intelligence” yani yapay zekanın İngilizce olarak kısaltmasıdır. Ekseriyetle insan zekası gerektiren misyonları insan yardımı olmadan gerçekleştirebilen akıllı makineler oluşturmakla ilgilenen bilgisayar bilimlerinden biridir ve hayli kapsamlıdır.

AI (Yapay zeka) çeşitleri:

 • Reaktif makineler
 • Sınırlı hafızaya sahip olanlar
 • Akıl teorisine dahil olanlar
 • Kendi farkındalığının şuuruna sahip öz farkındalık sahibi olanlar.

Reaktif makineler: Zekasını sırf önündeki dünyayı algılamak ve reaksiyon vermek için kullanır

Reaktif bir makine, en temel AI ilkelerini takip eder ve isminden da anlaşılacağı üzere, zekasını sadece önündeki dünyayı algılamak ve reaksiyon vermek için kullanabilir. Tepkisel bir makine bir hafıza depolayamaz ve sonuç olarak gerçek vakitli olarak karar vermeyi bilgilendirmek için geçmiş tecrübelere güvenemez.

Reaktif makineninen ünlü örneklerinden biri, 1990’larda IBM tarafından satranç oynayan bir harika bilgisayar olarak tasarlanan ve büyük usta Gary Kasparov‘u bir oyunda mağlup eden Deep Blue‘dur. Deep Blue, yalnızca bir satranç tahtasındaki taşları tanımlayabiliyor ve her bir atağın satranç kurallarına nazaran nasıl yapıldığını biliyor, her bir taşın mevcut pozisyonunu kabul ediyor ve o anda en mantıklı atılımın ne olacağını belirleyebiliyordu.

Sınırlı hafızaya sahip olanlar: Evvelki bilgileri ve varsayımları saklama yeteneğine sahiptir

Sınırlı hafızaya sahip yapay zeka, bilgi toplarken ve potansiyel kararları tartarken evvelki dataları ve iddiaları saklama yeteneğine sahiptir ve esasen daha sonra ne olabileceğine dair ipuçları için geçmişe bakar. Hudutlu bellekli yapay zeka, reaktif makinelerden daha karmaşıktır yani daha büyük imkanlar sunar.

Makine tahsilinde sınırlı hafızaya sahip yapay zeka kullanılırken altı adım izlenmelidir: Eğitim dataları oluşturulmalı, makine öğrenmesi modeli oluşturulmalı, model kestirimler yapabilmeli, model insan yahut çevresel geri bildirim alabilmeli, geri bildirim bilgi olarak saklanmalı ve bu adımlar bir döngü olarak tekrarlanmalıdır.

Akıl teorisine dahil olanlar: İnsanların nasıl hissettiğini anlayabilir

Zihin Teorisi tam da budur, teoriktir. Bir sonraki yapay zeka düzeyine ulaşmak için gerekli teknolojik ve bilimsel yeteneklere maalesef ki şimdi ulaşamadık.

Kavram, öbür canlıların kişinin kendi davranışını etkileyen fikir ve hislere sahip olduğunu anlamanın ruhsal öncülüğüne dayanmaktadır. AI makineleri açısından, bu, AI’nın insanların, hayvanların ve öbür makinelerin nasıl hissettiğini ve öz-yansıtma ve kararlılık yoluyla nasıl karar verdiğini anlayabileceği ve daha sonra bu bilgiyi kendi kararlarını vermek için kullanacağı manasına gelir.

Öz farkındalık sahibi olanlar: Oburlarının varlığını ve duygusal durumunu anlar

Zihin Teorisi yapay zekada bir sefer oluşturulduğunda, gelecekte çok uygun bir vakitte, AI’nın kendinin farkında olması için son adım olacaktır. Bu cins bir yapay zeka, insan seviyesinde bir bilince sahiptir ve dünyadaki varlığının yanı sıra diğerlerinin varlığını ve duygusal durumunu da anlar. Yalnızca onlara ne ilettiklerine değil, nasıl ilettiklerine dayanarak diğerlerinin neye gereksinim duyabileceğini anlayabilecektir.

Yapay zeka çeşitleri nelerdir?

 • Siri, Alexa, Google Asistan üzere akıllı asistanlar
 • Sürücüsüz taşıtlar
 • Robotlar
 • Sohbet botları
 • E-Posta spam filtreleri
 • Netflix, YouTube, Spotify gibi uygulamalar

Peki, yapay zeka birinci olarak nasıl ortaya çıktı?

Akıllı robotlar ve yapay varlıklar birinci olarak Antik Yunan mitlerinde ortaya çıktı. Evet, o vakitler Aristoteles‘in kıyası geliştirmesi ve tümdengelimli akıl yürütmeyi kullanması, insanlığın kendi zekasını manaya arayışında kıymetli bir andı. Kökleri uzun ve derin olsa da bugün düşündüğümüz formuyla yapay zekanın tarihi, bir asırdan daha az bir vakte yayılıyor. Daima birlikte tarihi gelişimine yakından bakalım.

1940’lar:

 • (1943) Warren McCullough ve Walter Pitts, “Sinir Aktivitesinde İçeren Fikirlerin Mantıksal Bir Hesabı” isimli makaleyi yayınlar. Makale, bir hudut ağı oluşturmak için birinci matematiksel modeli öneriyi içerkmektedir.
 • (1949) The Organisation of Behavior: A Neuropsychological Theory (Davranışın Tertibi: Bir Nöropsikolojik Teori) isimli kitabında Donald Hebb, sinirsel yolların tecrübelerden yaratıldığı ve nöronlar ortasındaki irtibatların daha sık kullanıldıkça güçlendiği teorisini önerir. Hebbian tahsili, hala yapay zekada kıymetli bir model olmaya devam ediyor.

1950’ler:

 • (1950) Alan Turing, bir makinenin zeki olup olmadığını belirlemeye yönelik bir yol olan, artık ‘Turing Testi’ olarak bilinen metodu öneren Bilgi Süreç Makineleri ve Zeka’yı yayınlıyor. Harvard mezunu Marvin Minsky ve Dean Edmonds ise birinci hudut ağı bilgisayarı olan SNARC‘ı inşa ediyor.
 • (1950) Claude Shannon “Satranç Oynamak için Bilgisayar Programlama” başlıklı makaleyi yayınlar. Isaac Asimov ise “Üç Robotik Yasası”nı yayınlar.
 • (1952) Arthur Samuel dama oynamak için kendi kendine öğrenme programı geliştirir. Georgetown-IBM makine çevirisi deneyi, itinayla seçilmiş 60 Rusça cümleyi otomatik olarak İngilizce’ye çevirir.
 • (1956) Yapay zeka sözü, kapsamı tanımlayan John McCarthy tarafından yönetilen “Dartmouth Yaz Yapay Zeka Araştırma Projesi”nde ortaya çıkmıştır ve AI’nın amaçları, bugün bildiğimiz biçimiyle yapay zekanın doğuşu olarak yaygın olarak kabul edilir.
 • (1956) Allen Newell ve Herbert Simon, Mantık Teorisyenini (LT), birinci akıl yürütme programını üretir.
 • (1958) John McCarthy, AI programlama lisanı Lisp’i geliştirir ve “Programs with Common Sense” isimli makaleyi yayınlar. Makale, tecrübelerden beşerler kadar tesirli bir halde öğrenme yeteneğine sahip eksiksiz bir AI sistemi olan varsayımsal Advice Taker’ı önerir.
 • (1959) Allen Newell, Herbert Simon ve J.C. Shaw, bir insan üzere sorun çözmeyi taklit etmek için tasarlanmış bir program olan General Sorun Solver’ı (GPS) geliştirdi. Herbert Gelernter ise Geometri Teoremi Prover programını geliştirir. Arthur Samuel, IBM’deyken makine tahsili terimini kullanır. John McCarthy ve Marvin Minsky, MIT Yapay Zeka Projesini kurar.

1960’lar:

 • (1963) John McCarthy, Stanford’da yapay zeka laboratuvarını başlatır.
 • (1966) ABD hükümeti tarafından hazırlanan Otomatik Lisan Sürece Müracaat Komitesi (ALPAC) raporu, Rusça’nın otomatik ve anında çevirisi vaadiyle büyük bir Soğuk Savaş teşebbüsü olan makine çevirileri araştırmasındaki ilerleme eksikliğini detaylandırmıştır. ALPAC raporu, hükümet tarafından finanse edilen tüm MT projelerinin iptaline yol açar.
 • (1969) Birinci başarılı uzman sistemler, bir XX programı olan DENDRAL’de geliştirilmiştir ve Stanford’da kan enfeksiyonlarını teşhis etmek için tasarlanan MYCIN oluşturulmuştur.

1970’ler:

 • (1972) Mantıksal programlama dili PROLOG oluşturulur.
 • (1973) Yapay zeka araştırmalarındaki hayal kırıklıklarını ayrıntılandıran “Lighthill Raporu” İngiliz hükümeti tarafından yayınlanır ve yapay zeka projelerine yönelik fonlarda önemli kesintilere yol açar.
 • (1974-1980) Yapay zeka gelişiminin ilerlemesiyle ilgili hayal kırıklığı, akademik hibelerde büyük kesintilerine yol açar. Daha evvelki ALPAC raporu ve evvelki yılın “Lighthill Raporu” ile birleştiğinde, yapay zeka finansmanı kesilir ve araştırma durur. Bu periyot “İlk Yapay Zeka Kışı” olarak isimlendirilir.

1980’ler:

 • (1980) Digital Equipment Corporations, birinci başarılı ticari uzman sistem olan R1’i (XCON olarak da bilinir) geliştirir. Yeni bilgisayar sistemleri için siparişleri yapılandırmak üzere tasarlanan R1, on yılın büyük bir kısmında sürecek uzman sistemlerde bir yatırım patlaması başlatarak birinci “AI Kışı”nı aktif bir halde sonlandırır.
 • (1982) Japonya’nın Milletlerarası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, iddialı Beşinci Nesil Bilgisayar Sistemleri projesini başlatır. FGCS’nin gayesi, harika bilgisayar gibisi performans ve AI geliştirme için bir platform geliştirmektir.
 • (1983) Japonya’nın FGCS’sine cevap olarak ABD hükümeti, DARPA tarafından finanse edilen gelişmiş bilgi süreç ve yapay zeka araştırmaları sağlamak için Stratejik Bilgi Süreç Teşebbüsü’nü başlatır.
 • (1985) Şirketler uzman sistemlere yılda bir milyar dolardan fazla harcama yapar ve Lisp makine pazarı olarak bilinen bütün bir sanayi onları desteklemek için ortaya çıkar. Symbolics ve Lisp Machines Inc. üzere şirketler, AI programlama lisanı Lisp üzerinde çalışacak özel bilgisayarlar inşa eder.
 • (1987-1993) Bilgi süreç teknolojisi geliştikçe daha ucuz alternatifler ortaya çıkar ve Lisp makine pazarı 1987’de çökerek “İkinci Yapay Zeka Kışı”nı başlatır. Bu mühlet zarfında, uzman sistemlerin bakımı ve güncellenmesi çok kıymetli olduğu ortaya çıkar ve sonunda yapay zekalar gözden düşer

1990’lar:

 • (1991) ABD kuvvetleri, Körfez Savaşı sırasında otomatik bir lojistik planlama ve zamanlama aracı olan DART‘ı kullanır.
 • (1992) Japonya, FGCS projesini on yıl evvel ana çizgileriyle belirtilen argümanlı gayelere ulaşılamadığını öne sürerek 1992’de sonlandırır.
 • (1993) DARPA, yaklaşık 1 milyar dolar harcadıktan ve beklentilerin çok gerisine düştükten sonra 1993 yılında Stratejik Bilgi Süreç Teşebbüsü’nü sonlandırır.
 • (1997) IBM’in Deep Blue‘su dünya satranç şampiyonu Gary Kasparov’u yener.

2000’ler:

 • (2005) Kendi kendini süren bir otomobil olan STANLEY, DARPA Grand Challenge’ı kazanır. Birebir sene ABD ordusu, Boston Dynamics’in “Big Dog” ve iRobot’un “PackBot” gibi otonom robotlara yatırım yapmaya başlar.
 • (2008) Google, konuşma tanımada çığır açar ve bu özelliği iPhone uygulamasında sunar.

2010-2014 ortası geçiş devri:

 • (2011) IBM’den Watson, Jeopardy’deki rekabeti geride bırakır. Tıpkı yıl Apple, iOS işletim sistemi aracılığıyla AI takviyeli bir sanal asistan olan Siri’yi piyasaya sürer.
 • (2012) Google, Beyin Derin Öğrenme projesinin kurucusu Andrew Ng, bir eğitim seti olarak 10 milyon YouTube görüntüsünü derin öğrenme algoritmalarını kullanarak bir hudut ağını besliyerek teste tabi meblağ. Hudut ağı, bir kedinin ne olduğu söylenmeden bir kediyi tanımayı öğrenmiştir, böylelikle hudut ağları ve derin öğrenme finansmanı için çığır açan bir çağı başlatır.
 • (2014) Google, eyalet sürüş testini geçen birinci şoförsüz arabayı yapar. Birebir sene Amazon’un Alexa’sı, sanal mesken asistanı olarak piyasaya sürülür.

2015- günümüz periyodu:

 • (2016) Google DeepMind’ın AlphaGo‘su dünya şampiyonu Go oyuncusu Lee Sedol‘u yener. Antik Çin oyununun karmaşıklığı, AI’da çözülmesi gereken büyük bir mani olarak görülüyordu lakin yapay zeka bunu başardı. Tıpkı yıl, ilk “robot vatandaş”, Sophia isimli insansı bir robot, Hanson Robotics tarafından yaratıldı ve yüz tanıma, kelamlı bağlantı ve yüz tabiri yeteneğine sahipti.
 • (2018) Google, doğal lisan sürece motoru BERT’yi yayınlayarak makine tahsili uygulamalarıyla çeviri ve anlamadaki pürüzleri azalttı. Tıpkı sene Waymo, Phoenix metropol bölgesindeki kullanıcıların şirketin kendi kendine giden araçlarından birinden teslim alma talebinde bulunmalarına imkan tanıyan Waymo One hizmetini başlattı.
 • (2020) Baidu, LinearFold AI algoritmasını SARS-CoV-2 pandemisinin erken basamaklarında bir aşı geliştirmek için çalışan bilim ve tıp gruplarına sundu. Algoritma, virüsün RNA dizisini yalnızca 27 saniyede, öteki yollardan 120 kat daha hızlı varsayım edebiliyordu.

İşte yapay zekanın tarihî gelişimi bu türlü. MetaVerse kavramı ortaya atılmış ve NFT çağının çoktan başladığını düşünürsek gelecek hiç de uzakta değil. Kim bilir tahminen 50 sene sonra geçmişi taklit edebilen yapay zekalar ortaya çıkacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte yapay zeka nasıl gelişim gösterir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın…