İnsanların Neden Fast Food Yemekten Uzak Durduğu Açıklandı

Bugüne kadar yapılan sayısız araştırma, fast food üslubu yiyeceklerin sıhhatimize ziyadesiyle ziyanlı olduğunu ispatlarıyla ortaya koydu. Bilhassa günümüzde milyonlarca insanı obeziteye iten bu yiyecek tipi, beraberinde pek çok sıhhat sorunu da getirerek kişinin sağlık durumunu daha da kötüleştiriyor. Sıhhat sorunu yaşamak istemeyen pek çok insansa fast fooddan uzak duruyor -mu?

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni bir araştırma, aslında bu durumun pek de bu türlü olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya nazaran insanların fast fooddan uzaklamasının nedeni bu yiyeceklerin sıhhatsiz olması değil, bunun yerine suçluluk duygusu yaşamak istememeleriydi. Araştırmada kendisini tertipli olarak fast food tüketen ve tertipli olarak tüketmeyen toplam 300 iştirakçi yer aldı.

Suçluluk duygusu, şahısları fast fooddan en fazla soğutan etmen oldu:

Çevrimiçi düzenlenen bir ankete katılan iştirakçiler, işlevsel (kolaylık, tat, aşinalık vs.) ve duygusal (zevk almak vs.) bedeller dahil olmak üzere fast food ile ilgili bir dizi öğeye ne kadar ehemmiyet verdiklerini belirlediler. Elde edilen ham bilgiler bir dizi istatistiksel teknik kullanılarak incelendi ve bilhassa sistemli olmayan fastfood tüketicilerini tanımlayan iki temel ayırt edici faktör bulundu.

Bu faktörlerden birincisi, sistemsiz fast food tüketicilerinin bunu vakit baskısı hissettikleri, seyahat ettikleri, konutta yiyeceğin bittiği yahut gerilim altında hissettikleri üzere kontrollerinin ötesinde ‘kazara durumlarda’ yaptıklarını ortaya koydu. Öte yandan ikinci faktör, bu bireyleri fast fooddan en çok uzak tutan şeyi ortaya koydu: Suçluluk duygusu.

Araştırmacılara nazaran ortaya çıkan bu sonuç, fast food’un sıhhatsiz olduğu bilgisinin birinin tüketim alışkanlıklarını etkilemek için yetersiz olduğunu gösterdi. Onlara nazaran fast foodu bırakmak için sağlıksızlık bilgisinin yanı sıra suçluluk duygusu üzere diğer nedenler de gerekiyordu. Araştırma kapsamında ortaya çıkan bu kolay ancak etkileyici sonuç, obezite tedbire programlarının vereceği iletisi da değiştirmeyi sağlayabilir. İletiler, artık sağlıksızlık üzerine değil, suçluluk duygusu üzerine olabilir.