Numara Taşıma Sürecinde Vatandaşa Kısa Mesaj Gönderilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlüğe giren düzenleme, numara taşıyacak vatandaşlar için değer arz ediyor. Düzenleme ile vatandaşın sınır değişiklik süreci ile ilgili bilgi alma süreci güzelleştirilmiş olacak.

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye nazaran bir numaranın taşınması için müracaat yapıldığı bilgisi, bundan sonra taşımaya mevzu olan telefon numarasına SMS olarak iletilecek. Bu süreç, sınırın taşınacağı operatör tarafından yapılacak. Böylece vatandaş, numarasının taşınması süreciyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmuş olacak.

Resmi Gazete’deki düzenleme şu şekilde

“(1) Numara taşıma süreci, abonenin numara taşıma talebi ile birlikte abonesi olmak istediği alıcı işletmeciye yazılı olarak, müşteri hizmetlerini arayarak, internet aracılığı yahut Kurumca belirlenecek öteki yollar ile başvurmasıyla başlar. Abonenin bu tarafta bir talebi olmaksızın kelam konusu abone için numara taşınabilirliği süreci başlatılamaz. Abone, taşınacak numarayı, kimlik bilgilerini, verici işletmeci bilgisini, irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma vaktini doldurulan bir form ile alıcı işletmeciye bildirir ve kelam konusu işletmeci ile taşıma sürecinin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak formda abonelik kontratı kurar. Abone, kelam konusu müracaat ile numara taşıma sürecinin gerektirdiği bilgilerin verilmesine ve bu sürecin kendi ismine alıcı işletmeci tarafından yürütülmesine onay vermiş sayılır. Taşınabilir numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa ileti ile taşınması talep edilen numaraya iletilir. Alıcı işletmeci, abonenin numarasının taşınmasına ait imzalı talep formunu, kimlik bilgileri ile ilgili öteki bilgi ve dokümanları alarak, verici işletmeciye gönderilmek üzere, kelam konusu bilgi ve evrakların suretlerini elektronik ortamda numara taşınabilirliği sistemine ulaştırmakla yükümlüdür. Elektronik Haberleşme Bölümünde Müracaat Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden sadece süreç evrakı iletilir.”